Preventief medisch onderzoek verplicht?

Is een Preventief Medisch Onderzoek(PMO) verplicht voor werkgevers?

Als werkgever in Nederland is het belangrijk om op de hoogte te zijn van uw wettelijke verplichtingen rondom de gezondheid en veiligheid van uw werknemers. Een veel voorkomende vraag is of het aanbieden van een preventief medisch onderzoek (PMO) verplicht is.

De Wettelijke PMO-Verplichting

Volgens artikel 18 van de Arbowet zijn alle werkgevers in Nederland verplicht om periodiek een preventief medisch onderzoek (PMO) aan te bieden aan hun werknemers. Dit geldt ongeacht de grootte van het bedrijf of de sector waarin het actief is. De wet schrijft echter niet precies voor hoe vaak dit moet gebeuren - dit is aan de werkgever om risico-gebaseerd in te vullen, bijvoorbeeld eens per 4 jaar.

Het aanbieden van een PMO is voorwerkgevers verplicht, maar voor werknemers is deelname in de meeste gevallen opvrijwillige basis. Zij hebben het recht om deel te nemen of te weigeren zondernadelige gevolgen. Er gelden echter enkele uitzonderingen waarbij werknemers wel verplicht kunnen worden gesteld om aan het PMO deel te nemen. Dit is bijvoorbeeld het geval in risicovolle sectoren zoals de bouw, of indien dit is vastgelegd in de geldende CAO voor die specifieke branche of onderneming. In dergelijke situaties hebben werkgevers de mogelijkheid om van hun werknemers te eisen dat zij zich onderwerpen aan het periodieke gezondheidsonderzoek.

Waarom is een PMO verplicht?

De verplichting om een PMO aan te bieden is er niet voor niets. Een PMO biedt verschillende belangrijke voordelen:

  1. Vroegtijdige identificatie van gezondheidsrisico's bij werknemers
  2. Inzicht in de algemene gezondheid en levensstijl van medewerkers
  3. Voorkomen van ziekteverzuim en uitval door tijdige signalering
  4. Verhogen van vitaliteit, productiviteit en inzetbaarheid
  5. Bevorderen van een gezonde en veilige werkomgeving

Door periodiek een PMO aan te bieden, kunnen werkgevers proactief gezondheidsrisico's aanpakken en de gezondheid en het welzijn van hun werknemers bevorderen. Dit heeft uiteindelijk een positieve impact op de gehele organisatie.

Aandachtspunten en uitzonderingen

Hoewel de PMO-verplichting voor alle werkgevers geldt, zijn er enkele aandachtspunten en uitzonderingen:

●    Een PMO kan onder bepaalde voorwaarden onbelast worden aangeboden onder de werkkostenregeling. Een PAGO(periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek) is sowieso vrijgesteld.

●    De wet biedt geen algemene vrijstelling voor kleine bedrijven of ZZP'ers - de verplichting geldt vooriedereen.

●    Werknemers zijn niet verplicht om daadwerkelijk deel te nemen aan een aangeboden PMO, tenzij dit is vastgelegd ineen CAO of voor specifieke beroepsgroepen.

Investeer in werknemersgezondheid

Kortom, het aanbieden van een periodiekpreventief medisch onderzoek is een wettelijke verplichting voor Nederlandse werkgevers. Hoewel er enkele uitzonderingen en nuances zijn, is de kern dat werkgevers verplicht zijn om de gezondheid en het welzijn van hun werknemersactief te bevorderen.

Een PMO is hiervoor een waardevol instrument. Door te investeren in preventieve gezondheidszorg op de werkplek, kunnen werkgevers ziekteverzuim terugdringen, de productiviteit verhogen en een reputatie opbouwen als een zorgzame en toonaangevende werkgever.

Heeft u vragen over de PMO-verplichting of wilt u meer informatie over onze PMO-diensten? Neem dan gerust contact met ons op!

Veelgestelde vragen

No items found.

PMO offerte aanvragen?

Gezondheid van je werknemers verbeteren? Vraag direct via de onderstaande button een offerte op maat aan voor jouw organisatie.

Offerte aanvragen

Direct offerte aanvragen?

Direct inzicht krijgen hoeveel een PMO onderzoek kost voor uw bedrijf? Vraag direct een offerte aan of bel voor advies!